Looqin KO

Procesgericht volgsysteem voor dagopvang BSO

“Een gelukkig en betrokken kind ontwikkelt zich beter”

Met Looqin KO krijg je alle handvatten die nodig zijn om de talenten van alle kinderen in de groep aan te spreken, zodat zij zich optimaal ontwikkelen.

Doorgaande lijn

Voor IKC’s die werken met Looqin KO en Looqin PO is een doorgaande lijn van 0-13 jaar gegarandeerd.

Totale ontwikkeling in beeld

Met Looqin breng je welbevinden, betrokkenheid én alle ontwikkelingsdomeinen van je kinderen in kaart.

Wetenschappelijke basis

Zowel de procesgerichte aanpak als de interventies in Looqin zijn wetenschappelijk onderzocht door de KU Leuven.

In één oogopslag zicht op al je kinderen

Voor al je mentorkinderen vind je in Looqin een overzicht van hun welbevinden, betrokkenheid en hun ontwikkeling.

Praktische handvatten voor oudergesprekken

Bereid in Looqin direct oudergesprekken voor.

Inspirerende interventies

Looqin bevat een rijke databank aan interventies gericht op de thema’s: begeleiderstijl, aanbod, ruimte voor initiatief, organisatie, sfeer & relatie en ouders.

Twee screenings voor alle kinderen

Middels twee screenings breng je welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsdomeinen voor elk kind in beeld. Dit doe je met een eenvoudige vijfpuntsschaal.

De groep overzichtelijk in beeld

De samenvatting van de screenings is eenvoudig, waardoor je in één opslag zicht hebt op je gehele groep. Dit beeld is een eerste uitnodiging tot zelfreflectie van de pedagogisch medewerker.

Een ruime keuze aan interventies

In Looqin vind je een ruime database met interventiemogelijkheden om (preventief) te handelen. Zo stimuleer je direct de ontwikkeling van de groep en haar individuen.

Een dossier voor elk kind

Op de individuele pagina van een kind kun je extra zorg in beeld brengen. Looqin biedt hiervoor 9 observatie-instrumenten. Kies als pedagogisch medewerker zelf de gepaste instrumenten.

Een individueel plan

Alle informatie uit een observatieformulier wordt verzameld in een concrete doelen/werkpuntenlijst. 
Een ideaal overzicht ter voorbereiding op een oudergesprek.

Logboeken

Looqin biedt de mogelijkheid alle groeps- en persoonlijke observaties, screenings, verslagen en oudergesprekken te documenteren. Of je deze nu dagelijks, wekelijks of periodiek vastlegt.

Ontwikkelings-domeinen

 • Emotionele ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Logisch en wiskundig denken
 • Sociale ontwikkeling
 • Grote motoriek
 • Begrip van maatschappelijke wereld
 • Begrip van fysische wereld
 • Kleine motoriek
 • Artistieke expressie
 • Zelfsturing en ondernemingszin
 • Verbondenheid

Met Looqin heb je de ruimte om eigen ontwikkelingsdomeinen toe te voegen.

 

Meteen aan de slag?

Je kunt je registreren voor een gratis proeflicentie. Ervaar vrijblijvend alle mogelijkheden van Looqin!