Uitgaven

“When you teach, you touch eternity”

Hier vind je een greep uit de uitgaven die interessant zijn vanuit de Procesgerichte benadering en het werken met Looqin. 

Grip op competenties – Jonge Kinderen 

Ontwikkeling bij Jonge kinderen zien en waarderen.

Als vervolg op Grip op competenties, ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen zijn Ferre Laevers, Wilma van Esch en Bart deClerq samen gegaan om deze uitgave voor het Jonge Kind te creëren. 

Productomschrijving:


Auteurs: Prof. dr. Ferre Laevers, Bart deClerq & Wilma van Esch
ISBN: 978-90-79336-33-3
Uitgeverij: Uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen ism CEGO VZW

€ 26,95

Grip op competenties

Ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen

In de afgelopen decennia heeft prof. dr. Ferre Laevers doorlopend onderzoek gedaan naar de wijze waarop we in het onderwijs kijken naar ontwikkeling van kinderen. Zijn onderzoeken hebben ons nieuwe handvatten gegeven. Zijn manier van kijken naar de ontwikkeling van kinderen heeft gevolgen voor de manier waarop we de output van onderwijs in kaart brengen.

Productomschrijving:

Softcover, 140 p. Full colour
Auteurs: Prof. dr. Ferre Laevers & Wilma van Esch
ISBN: 978-90-79336-26-5
Uitgeverij: Uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen ism CEGO VZW

€ 26,95

Ervaringsgericht werken in de voorschoolse Kinderopvang – Basisboek

Deze publicatie wil een bijdrage leveren tot een gedegen vorming en ondersteuning. Ze bevat de kernelementen van een ervaringsgerichte aanpak binnen de (voorschoolse) kinderopvang. Hiermee willen we pedagogische medewerkers in de kinderopvang zo helpen toerusten dat ze -met de ouders als partners- een omgeving kunnen scheppen waar kinderen op hun gaven en talenten worden aangesproken en zich als een unieke persoon kunnen ontplooien. Zo wordt voor elk kind en de samenleving het fundament gelegd voor een succesvolle toekomst. 

Productomschrijving:

Paperback, 144 pagina’s
Auteur: Prof. Dr. Ferre Laevers, Kristien Silkens
Uitgever: CEGO publishers
ISBN: 9789077343807

 

€ 29,95

Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters

Onderwijzers en opvoeders die kijken vanuit het perspectief van de kleuter, hebben een streepje voor. Aandacht hebben voor de leefwereld van de allerjongsten maakt hen sterker en meer betrokken, al vraagt dat een juiste aanpak.

‘Ervaringsgericht werken in de basisschool met kleuters’ is de ideale gids voor (toekomstige) leraren in het kleuteronderwijs. Door de bevattelijke taal en de vele cases helpt dit boek onderwijzers en opvoeders op weg in de zoektocht naar wat kleuters bezighoudt.

Productomschrijving:

Paperback, 144 pagina’s
Auteurs: Prof. Dr. Ferre Laevers, Inne Jackers, Els Menu, Julia Moons
Uitgever: Lannoo campus
ISBN: 978-9401461-93-1

€ 29,95

Een procesgerichte aanpak voor 6-12 jarigen in het basisonderwijs

Onderwijzers en opvoeders die kijken vanuit het perspectief van het kind, hebben een streepje voor. Aandacht hebben voor kinderen en hun leefwereld maakt hen sterker en meer betrokken, al vraagt dat een juiste aanpak.

‘Ervaringsgericht werken in de basisschool met 6- tot 12-jarigen’ is de ideale gids voor (toekomstige) leraren in de basisschool. Door de bevattelijke taal en de vele cases helpt dit boek onderwijzers en opvoeders op weg in de zoektocht naar wat kinderen bezighoudt.

Productomschrijving:

Paperback, 200 pagina’s
Auteurs: Prof. dr. Frerre Laevers en Ludo Heylen
Uitgever: Lannoo campus, 2019
ISBN: 978-94-01461-94-8

€ 29,95