Uitgaven

“When you teach, you touch eternity”

Hier vind je een greep uit de uitgaven die interessant zijn vanuit de Procesgerichte benadering en het werken met Looqin. 

Grip op competenties – Jonge Kinderen 

Ontwikkeling bij Jonge kinderen zien en waarderen.

Als vervolg op Grip op competenties, ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen zijn Ferre Laevers, Wilma van Esch en Bart deClerq samen gegaan om deze uitgave voor het Jonge Kind te creëren. Binnenkort zal deze uitgave hier terug te vinden zijn en te bestellen via onderstaande button. Nog even geduld!

Productomschrijving:


Auteurs: Prof. dr. Ferre Laevers, Bart deClerq & Wilma van Esch
ISBN: 978-90-79336-33-3
Uitgeverij: Uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen ism CEGO VZW

Grip op competenties

Ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen

In de afgelopen decennia heeft prof. dr. Ferre Laevers doorlopend onderzoek gedaan naar de wijze waarop we in het onderwijs kijken naar ontwikkeling van kinderen. Zijn onderzoeken hebben ons nieuwe handvatten gegeven. Zijn manier van kijken naar de ontwikkeling van kinderen heeft gevolgen voor de manier waarop we de output van onderwijs in kaart brengen.

Productomschrijving:

Softcover, 140 p. Full colour
Auteurs: Prof. dr. Ferre Laevers & Wilma van Esch
ISBN: 978-90-79336-26-5
Uitgeverij: Uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen ism CEGO VZW

€ 25,95

Ervaringsgericht werken in de voorschoolse Kinderopvang – Basisboek

Deze publicatie wil een bijdrage leveren tot een gedegen vorming en ondersteuning. Ze bevat de kernelementen van een ervaringsgerichte aanpak binnen de (voorschoolse) kinderopvang. Hiermee willen we pedagogische medewerkers in de kinderopvang zo helpen toerusten dat ze -met de ouders als partners- een omgeving kunnen scheppen waar kinderen op hun gaven en talenten worden aangesproken en zich als een unieke persoon kunnen ontplooien. Zo wordt voor elk kind en de samenleving het fundament gelegd voor een succesvolle toekomst. 

Productomschrijving:

Paperback, 144 pagina’s
Auteur: Prof. Dr. Ferre Laevers, Kristien Silkens
Uitgever: CEGO publishers
ISBN: 9789077343807

 

€ 39,95

Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs

Deze vernieuwde uitgave geeft een omvattende introductie in de kernbegrippen van het ervaringsgerichte onderwijs en dekt daarmee de aanpak, het proces en de output. De kernconcepten welbevinden en betrokkenheid blijven de leidraad. De praktijk krijgt volop aandacht in de behandeling van vier aanpakfactoren: een rijke leeromgeving, ruimte voor initiatief, een positief klasklimaat en leerkrachtstijl. De output is gevat in vier speerpunten: een gezonde emotionele basis, exploratiedrang, basiscompetenties en verbondenheid.

Productomschrijving:

Paperback, 144 pagina’s
Auteurs: Prof. Dr. Ferre Laevers, Inne Jackers, Els Menu, Julia Moons
Uitgever: CEGO publishers
ISBN: 978-94-91916-04-5

€ 39,95

Een procesgerichte aanpak voor 6-12 jarigen in het basisonderwijs

Productomschrijving:

Paperback, 200 pagina’s
Auteurs: Prof. dr. Frerre Laevers en Ludo Heylen
Uitgever: Lannoo campus, 2019
ISBN: 978-94-01461-94-8

€ 29,95