Looqin2u

 

“Wie kan er beter antwoorden op de vraag hoe het met de kinderen gaat, dan de kinderen zelf?”

Looqin2u is het instrument voor zelfevaluatie voor de basisschool. 
Kinderen scoren zichzelf op welbevinden, veiligheidsbeleving, betrokkenheid en competenties.

Eenvoudig in gebruik

Alle groeps- en leerlinggegevens vanuit Looqin worden in Looqin2u overgenomen. Start eenvoudig een screening en zie in één oogopslag de voortgang van de screening. 

Anoniem af te nemen

Screenings kunnen anoniem worden afgenomen voor Inspectiedoeleinden. De resultaten worden door Looqin aan de Inspectie aangeleverd.

Validatieproces

Looqin2u heeft het validatieproces van Inspectie positief doorlopen. In het najaar van 2019 komt de bijgewerkte versie op de markt.

Vragenlijsten voor groep 3-4 en groep 5-8

Als leerkracht heb je de keuze om de vragenlijsten van groep 3-4 en groep 5-8 klaar te zetten. Tevens is er de mogelijkheid om de vragen voor te laten lezen.

Sociometrie

Looqin2u bevat de optie om de vragenlijst uit te breiden met vragen waaruit een sociomatrix en sociogram wordt samengesteld. Een compleet beeld van de groep!

Maximale input voor de begeleiding van je groep

Door de observaties van de leerkracht in Looqin te vergelijken met de input van de kinderen uit Looqin2u, ben je als leerkracht nóg beter in staat om de juiste interventies te kiezen voor je groep.

Kinderen brengen heel wat dagen van hun jonge leven door op school. Iedereen is ervan overtuigd dat die dagen zo zinvol mogelijk ingevuld moeten worden. De school moet ertoe bijdragen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers in deze maatschappij. 

Deze zelfscreening is een product en een aanvulling op het procesgericht kindvolgsysteem Looqin PO om kinderen over hun welbevinden, veiligheidsbeleving, hun betrokkenheid en hun competentiebeleving van de vakken te bevragen.

Zet eenvoudig een screening klaar

Start eenvoudig een screening voor een hele groep of een selectie van de groep.

Inloggen met persoonlijke inlogcode

De kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met hun persoonlijke inlogcode.

Rapportage

Na afloop van de screening biedt Looqin2u een duidelijke rapportage waarmee je als leerkracht aan de slag kunt. Tevens kan deze informatie anoniem worden aangeboden aan Inspectie om zodoende te voldoen aan de Wet Sociale Veiligheid. Looqin verzorgt deze stap voor de gebruikers van Looqin2u.

Voortgang screening bekijken

De leerkracht heeft een duidelijk overzicht op de voortgang van de screening.

 

Sociometrie

Looqin2u biedt je de mogelijkheid om eenvoudig een sociomatrix en sociogram te genereren. Haal het maximale uit je bevraging en zet de input van de kinderen om in interventies om de groep optimaal te begeleiden.

Meteen aan de slag?

Je kunt je registreren voor een gratis proeflicentie.  Ontdek vrijblijvend alle mogelijkheden!