De aanpakfactoren in Looqin

Uniek in Looqin zijn de betrokkenheidsverhogende interventies die je als Pedagogisch Medewerker of leraar kunt inzetten om snel en makkelijk je handelen op de kinderen af te stemmen. Alle interventies zijn wetenschappelijk onderzocht door KU Leuven. De interventies zijn onder te verdelen in een aantal aanpakfactoren. Welke dat zijn en wat ze voor je kunnen betekenen, lees je in dit artikel.

Aanbod – Voortbouwen op mogelijkheden

Kinderen mogen verschillen. Daardoor mogen ook zowel hun leertraject als hun begin- en eindpunt verschillen. Kinderen dagen de (voor-) school uit om te differentiëren, om het aanbod aan te passen aan wat ze in hun mars hebben, aan hun behoeften en mogelijkheden en niet omgekeerd.

Begeleidersstijl

Hiermee wordt de omgangsvorm van de pedagogisch medewerker of leerkracht bedoeld. De professional mag zich realiseren wat zich in een bepaald kind afspeelt. Hij of zij biedt kinderen vrijheid en stelt zich niet bedreigend op. Zo kan het kind de gevoelens in zich toelaten en met zijn eigen ervaringen naar voren komen. Daarnaast is empathie zeer belangrijk: je neemt het perspectief in van de ander. Tot slot is ‘echtheid’ van belang. Je bent je bewust van je eigen gevoelens, bent transparant en maakt gevoelens kenbaar. Zo kan het kind vertrouwen in je hebben en de zekerheid vinden om tot zelfexploratie over te gaan.

Organisatie

Een stevig basismilieu is het halve werk. Maak gebruik van goed doordachte hoeken. Hoeken die veel ontwikkelingskansen en ruimte voor initiatief bieden voor je kinderen. Daarnaast is een geoliede, efficiënte organisatie van de dag en maximale benutting van de menskracht onontbeerlijk. Zo kun je tijd maken om mee te spelen, te observeren en nieuwe ontwikkelingskansen te bieden. Zorg ook voor continuïteit en veiligheid.

Ruimte voor initiatief

Over het belang van ruimte voor initiatief valt niet te twisten. Voor betrokkenheid is een grote mate van participatie noodzakelijk. Het vereist dat leerlingen keuzes kunnen maken en bijvoorbeeld een eigen leertraject meebepalen. Door ruimte te creëren voor een persoonlijke inbreng, komen reële en individuele belangstellingspunten aan het licht. 

Sfeer en relatie

We kunnen een positief groepsklimaat beschouwen als een collectief hoog welbevinden dat drijft op relaties en warme, opbouwende en respectvolle interacties. Het gaat dan om de relaties tussen kinderen, tussen kinderen en de pedagogisch medewerker/leerkracht en de relaties met elkaar als groep.

Werkelijkheisdnabijheid

Werkelijkheidsnabijheid gaat over kinderen nieuwsgierig maken en verwonderd laten zijn. Het stimuleert het ongeremd durven verkennen en prikkelt de spontane interesse. Kinderen moeten dus meer met de werkelijkheid geconfronteerd worden. Als er een ingrediënt is die in de mix van een krachtige leeromgeving niet mag ontbreken, dan is dat wel de werkelijkheid.

Expressie

Elke betekenisvolle ervaring drijft een kind naar handelingen waarin die ervaring tot uitdrukking (expressie) wordt gebracht. Je ziet dit al vroeg bij jonge kinderen, onder meer in hun rollenspel. De kern van expressie is dat alles wat in ons bewustzijn opkomt en betekenisvol is, pas volkomen ervaren kan worden als we het extern uitdrukken. Expressie verduidelijkt en versterkt de ervaring. Niet elk kind gebruikt daarbij hetzelfde medium om zich uit te drukken. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die de beeldtaal verkiezen boven de geschreven taal om uitdrukking te geven aan wat bij hen om expressie

Samen Leren

Leren gebeurt in interactie. Je hebt de confrontatie met anderen nodig om te worden wie je bent, om zelfkennis op te doen, om zelfvertrouwen te ontwikkelen en om te groeien. Anderen kunnen je motiveren en stimuleren. Stimuleren van interactie zorgt ervoor dat kinderen met elkaar in gesprek gaan over de inhoud van het werk. Dat geeft sterke impulsen tot ontwikkeling op zowel cognitief als emotioneel vlak.

Ouders

Het contact en de omgang met de ouders is een niet te vergeten onderdeel in je omgeving. Je bouwt aan een positieve relatie waarin je open communicatie stimuleert. Hierbij speel je in op de groeiende zelfsturing en zelfstandigheid van kinderen. Je bespreekt ervaringen vanuit jezelf zodat ouders zich meer betrokken gaan voelen bij je organisatie.