De VVE module in Looqin KO en Looqin PO

 

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en heeft als doel om achterstanden te voorkomen dan wel verminderen bij kinderen tussen 2 en 6 jaar. De pedagogisch medewerkers en leraren stimuleren en volgen de ontwikkeling van kinderen terwijl het kind spelend leert in een peuter- of kleutergroep. Zo krijgen alle kinderen de kans om een goede start in groep 3 te maken.

Sinds 2010 is de ‘Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie’ (Wet OKE) van toepassing. Gemeentes dragen de verplichting om een hoogwaardig voorschools aanbod te bieden aan alle peuters met een risico op onderwijsachterstand.

 

Dit kan op jonge leeftijd door middel van een verwijzing via het consultatiebureau. Aan de hand van een aantal criteria worden risicofactoren opgespoord om in te schatten of kinderen in aanmerking komen voor een VVE-indicatie. Kinderen met een VVE-indicatie kunnen gebruikmaken van extra uren gesubsidieerde peuteropvang. Hierdoor kunnen peuters extra genieten van het rijke aanbod dat ze in de peutergroep krijgen aangeboden. Gemeenten willen zien wat de ingezette VVE-middelen opleveren, en houden daarom toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie.

 

Veel kinderopvanglocaties en scholen ontvangen kinderen met een VVE-indicatie. Door gebruik te maken van VVE-programma’s worden ontwikkelingsdomeinen zoals taalvaardigheid, logisch-wiskundig denken, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische vaardigheden extra gestimuleerd.

In de dagelijkse praktijk van de peuteropvang en het onderwijs blijkt dat er vooral praktische vragen zijn ontstaan m.b.t. het volgen van VVE-kinderen en het aanleveren van informatie aan gemeenten.

 

In samenwerking met ervaringsdeskundigen heeft Looqin een viertal vragen opgesteld, rondom het monitoren van kinderen met oog voor VVE-kinderen. Benieuwd hoe we dit hebben uitgewerkt in Looqin? Lees dan vooral verder om te zien welke mogelijkheden Looqin biedt.

 

De vragen waar organisaties tegenaanlopen hebben we als volgt samengevat:

  1. Hoe houden we zicht op de kinderen, mét en zonder VVE-indicatie?
  2. Hoe zorgen we ervoor dat de kinderen cyclisch gevolgd worden op de voorgeschreven domeinen?
  3. Hoe kunnen we de pedagogisch coach/intern begeleider tools in handen geven voor het borgen en stimuleren van kwaliteit?
  4. Hoe delen we onze resultaten met gemeenten of inspectie, zonder dat het ons veel tijd of geld kost?

 

Onderstaand geven we antwoord op deze vragen zoals we ze binnen kindvolgsysteem Looqin hebben verwerkt.

 

Hoe houden we zicht op onze kinderen, mét en zonder VVE indicatie?

 

In kindvolgsysteem Looqin is het mogelijk om een bepaald kenmerk aan een kind toe te kennen. Dit is bedoeld om kinderen te clusteren op een bepaald kenmerk. In dit geval kan dat worden ingezet voor kinderen met een VVE-indicatie. In de groepsoverzichten wordt in één oogopslag duidelijk welke kinderen een VVE-indicatie hebben, daar kun je vervolgens op acteren. Looqin kan bij alle VVE-methodes worden ingezet.

 

Hoe zorgen we ervoor dat de kinderen cyclisch worden gevolgd op de voorgeschreven domeinen?

 

Kinderen met een VVE-indicatie komen gemiddeld 16 uur per week naar de peutergroep, verdeeld over ten minste 3 dagen. In Looqin bepaalt het bestuur van de locatie zelf hoe vaak en in welke periode de kinderen worden gevolgd. Wij raden aan om alle kinderen ten minste 2 keer per jaar te volgen door een screening af te nemen. Heeft een kind een VVE-indicatie en is dit kenmerk aangevinkt in Looqin? Dan staan automatisch de VVE ontwikkelingsdomeinen ‘aan’ in de screening ontwikkeling. Het enige wat je als pedagogisch medewerker of leraar nog hoeft te doen, is het invullen van deze screening.

 

 

Hoe kunnen we de pedagogisch coach en intern begeleider de tools in handen geven voor het borgen en stimuleren van de kwaliteit?

 

 

 

Hoe delen we onze resultaten met gemeenten of inspectie, zonder dat het ons veel tijd of geld kost?

 

Het verzamelen van data en opmaken van een VVE monitor, blijkt in de praktijk een tijdrovende klus te zijn. Kinderopvangorganisaties en scholen weten vaak niet hoe ze deze samenstellen. Daarom heeft Looqin de VVE-module ontwikkeld. In enkele klikken geef je aan welke informatie je in de monitor wil opnemen. Deze rapportage is direct te downloaden om vervolgens te delen met derden, zoals de gemeente.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden van Looqin? Vraag gratis en vrijblijvend een proeflicentie aan op app.looqin.com/register