Geen cijfers maar het kind centraal in zijn ontwikkeling

Tekst: Patty van der Aa

Competenties inzichtelijk maken is dé manier om vooruitgang te boeken op individueel niveau. Zo leunen leerlingen niet langer achterover na een tien of haken ze af bij een zesje. De discussie over onze cijfercultuur is natuurlijk niet nieuw, maar we kunnen er wel opnieuw naar kijken.

Leerlingen boeken meer vooruitgang met feedback in plaats van cijfers. Wat iemand bereikt, hangt namelijk af van zijn talent en zijn competenties. Wat zegt een zes, acht of tien namelijk over leerlingen? Dat ze de lesstof beheersen of niet? Dat ze hun talent benutten of niet? Als ouder wil je maar één ding weten: hoe gaat het met mijn kind? Om die vraag te beantwoorden is meer nodig dan een lijstje cijfers; met Kindrapportage geef je hun dan ook antwoord vanuit het perspectief van welbevinden, betrokkenheid, en de cognitieve ontwikkeling. Simpelweg omdat deze factoren grote invloed op elkaar hebben.

Competenties centraal in oudergesprek

Steeds vaker dringt het besef door dat beoordelingen in cijfers betekenisloos zijn. Waarom zou je nog je best doen, als je al een tien gehaald hebt? Niet langer draait leren puur en alleen om de beheersing van de lesstof en het behalen van goede cijfers. Het gaat om het ontwikkelen van persoonlijke competenties en eigen talenten. Een heel leven lang. Door deze cognitieve ontwikkelingen inzichtelijk te maken, maak je competentieontwikkeling begrijpelijk voor zowel de ouders als het kind, om vervolgens in gesprek met ouders een compleet beeld van het kind te vormen.

Competentie – stimulerend onderwijs

Goed in je vel zitten, zelfsturing en ondernemingszin, sociale ontwikkeling: stuk voor stuk zijn het belangrijke pijlers in de ontwikkeling van leerlingen. Dat het welbevinden en de betrokkeneheid dé toetsstenen zijn voor de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten van peuters en kleuters, wist Ferre Laevers ons in de jaren 70 al te vertellen. Het gebruik van Kindrapportage, dat via het kindvolgsysteem Looqin PO beschikbaar is, stelt leraren in staat om een compleet beeld van kinderen weer te geven en inzichtelijk te maken voor ouders. De praatplaat biedt handvatten om met ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind. De nadrukkelijke aandacht voor het persoonlijke welbevinden en de betrokkenheid van hun kind nodigt ouders uit om samen met de professional tot stimulerende interventies te komen.

 

 

Kindrapportage: meer dan een lijstje met cijfers.

 

 

Individuele prestaties zijn belangrijk

Het benutten van de volledige talenten van kinderen maakt hen gelukkig. Zo kunnen ze zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Een cijfer zegt hierbij niet zoveel. Het afzetten van de sociaal- emotionele kant van kinderen ten opzicht van hun prestaties en competenties is wel veelzeggend. Leraren vervullen hierbij een belangrijke rol door dagelijkse observatie en analyse. Door hun bevindingen vast te leggen in bijvoorbeeld kindvolgsystemen, kunnen zij sneller tot bepaalde interventies komen, zonder gebruik te hoeven maken van oordelen als ‘goed’ of ‘slecht’. Prestaties hebben namelijk geen waarde, als kinderen niet bij het proces betrokken waren. Ze zeggen hooguit iets over het potentieel van hun talent.

Kindrapportage. Beschikbaar in Looqin PO

Met het kindvolgsysteem Looqin breng je de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 en van 4 tot 12 jaar in kaart. De combinatie van Looqin KO en Looqin PO biedt een integraal systeem, dat de doorgaande ontwikkelingslijn van jonge kinderen optimaal waarborgt en de communicatie met verschillende betrokkenen bevordert. Nu kunnen leraren hun bevindingen digitaal verwerken in Kindrapportage, dat als leidraad kan dienen tijdens oudergesprekken of als ondersteuning tijdens besprekingen over de ontwikkeling van een kind.

 

Afkomstig uit: OMJS magazine #4