Gelukkige kinderen leren beter

“Natuurlijk toetsen we ook wel, maar daar ligt niet de nadruk op.” Jenaplanschool De Lanteerne ging op zoek naar een kindvolgsysteem waarin niet alleen de cognitieve voortgang vastgelegd kan worden, maar ook het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Kindvolgsysteem Looqin bleek voor hen precies datgene te bieden waar ze naar op zoek waren: veel met weinig.

Bron: Desain, C. (2017). Gelukkige kinderen leren beter: op zoek naar een procesgericht leerlingvolgsysteem. De nieuwe leraar, 2, 7–8.