Looqin PO – Jaaroverdracht

 

Afronding van het schooljaar… Maak gebruik van de inhoudelijke jaaroverdracht!

 

Het schooljaar loopt ten einde, de nieuwe groepsindelingen zijn bepaald en de nieuwe leerkracht staat te popelen om in het nieuwe jaar met jouw huidige groep aan de slag te gaan. Maar hoe zorg je ervoor dat alle waardevolle ervaringen over de groep en de kinderen van dit schooljaar niet verloren gaan? Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe leerkracht van de kinderen op de hoogte is van alle relevante ervaringen die jij hebt opgedaan met alle kinderen uit de groep?

Veel scholen hebben het in de jaarplanning opgenomen. De zogenaamde ‘warme overdracht’. Een middag waarin je met je collega’s die jouw kinderen na de zomervakantie zullen ontvangen, goed bijpraat en van de nodige tips te voorzien. Voor de nieuwe leerkracht een startmoment, voor de huidige leerkracht een moment van afronding en met een goed gevoel afscheid nemen van de kinderen waarover je het laatste jaar zoveel te weten bent gekomen.

Een standaard recept voor deze warme overdracht is er niet. De ene school geeft de voorkeur aan een frisse en ongekleurde start en bespreekt na enkele weken in het nieuwe schooljaar de leerlingen. De andere school kiest ervoor om zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de ontwikkeling van prestaties uitvoerig in beeld te brengen en deze ruim voor de zomervakantie te bespreken.

In Looqin PO zien we de jaaroverdracht als een waardevolle start van het nieuwe schooljaar die je in de vorm van de ‘inhoudelijke overdracht’ op een doeltreffende manier kunt voorbereiden en registreren. Het past dan ook volledig in de werkwijze van Looqin. De meeste scholen kiezen met Looqin voor twee á drie screeningsmomenten per jaar om welbevinden & betrokkenheid en competenties & prestaties af te nemen. Op het einde van het jaar kun je vervolgens kiezen voor de inhoudelijke overdracht. De naam zegt het al, je zet niet alleen de kinderen in het systeem over in de nieuwe groep, je geeft ook inhoudelijk informatie mee over de groep en de individuele ontwikkeling van de kinderen. En dat is handig, want net als al je andere belangrijke informatie uit de screenings, rapportages, interventies en groeidocumenten, komt ook deze inhoudelijke overdracht in zowel de groepslogboeken als de individuele logboeken terecht.

Welke vragen worden in de inhoudelijke overdracht gesteld?

Wanneer de inhoudelijke overdracht is gestart, krijgt de huidige leerkracht vier vragen over de groep en vier vragen over elk kind.

De 4 vragen over het kind:

  • Hoe maakte dit kind het dit jaar? Bekeken vanuit welbevinden en betrokkenheid: Voelt het zich thuis? Is hij er graag bij? Heeft het kind ook moeilijke momenten?
  • Welke ontwikkelingen heb je bij dit kind opgemerkt (competenties, prestaties, sterktes en interesses)?
  • Wat is er voor dit kind het afgelopen jaar ondernomen? Wat werkte en wat werkte niet? Wat is volgens jou belangrijk voor dit kind?
  • Welke adviezen heb je voor de volgende leerkracht (aandachtspunten, begeleidingstips…)?

De 4 vragen over de groep: 

  • Hoe zou je de groep beschrijven? Hoe maakten de kinderen het dit jaar (o.a. groepssfeer, welbevinden, betrokkenheid) ?
  • Hoe ontwikkelde deze groep zich dit jaar, gekeken vanuit competenties en prestaties?
  • Wat werkte voor jou in deze groep (wat waren effectieve interventies, bevorderende factoren, wanneer werkte het en wat werkte niet) ?
  • Welke adviezen heb je voor de volgende leerkracht (aandachtspunten, begeleidingstips…)?

Kost het niet veel tijd om al deze vragen te beantwoorden?

De reacties van onze klanten is dat de jaaroverdracht van Looqin prima te hanteren is. Het geeft voldoende richting en ruimte om belangrijke informatie kwijt te kunnen zonder dat je je verliest in minder belangrijke zaken of incidenteel gedrag.

 

Heb je als school een vorm van jaaroverdracht die prima past bij jullie school? Geen probleem, de beheerder kan ervoor kiezen om de inhoudelijke overdracht over te slaan en direct de nieuwe groepen in te delen.

 

We wensen je veel succes met de jaaroverdracht en daarna een zonnige vakantie!