Kansen en oplossingen voor kindcentra

dankzij integraal kindvolgsysteem Looqin

 

Kindcentra in Den Bosch lopen voorop als het gaat om de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. Daarbij staat een holistische kijk op de ontwikkeling van het kind steeds meer centraal. Er is aandacht voor de ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord, waarbij niet alleen oog is voor cognitie, maar net zo goed voor welbevinden en betrokkenheid. Logisch dat vanuit de Bossche praktijk steeds meer vraag komt naar een passend, integraal kindvolgsysteem voor kinderen van nul tot dertien jaar.

 

Het goede nieuws is dat zo’n integraal systeem bestaat. Afgelopen maanden mocht netwerkorganisatie Compasnul13 kennis maken met de mogelijkheden van Looqin, een procesgericht kindvolgsysteem voor kinderopvang en primair onderwijs. De adviseurs en trainers Miranda Waarts, Rietje Voorn en Judith van den Berg volgden een train de trainer traject waarin ze alle ins en outs van dit systeem hebben leren kennen. Hun enthousiasme over de mogelijkheden van Looqin is groot. Om hen heen zien zij dat volgsystemen nog te vaak als afvinklijstjes worden gezien, en niet als richting voor een procesgerichte benadering van elk kind, zoals Looqin. Mede daarom biedt het systeem kansen en oplossingen voor de uitdagingen waar de Bossche kindcentra nu voor staan.  

 

Doorlopend systeem

Zo vertelt Rietje dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers veel tijd kwijt zijn aan het invoeren van gegevens in verschillende systemen. “Soms hebben ze het gevoel een secretaresse van het kind te zijn. Pedagogisch medewerkers volgen bij baby’s en dreumesen dit en bij peuters en kleuters dat. En vanaf groep 3 of 4 starten leerkrachten vervolgens weer met een ander kindvolgsysteem”, aldus Rietje. “Al die verschillende systemen verstaan elkaar niet. Als je dan bedenkt dat we in Den Bosch zowel bij het jonge als oudere kind juist veel meer naar de ontwikkeling van het individuele kind willen kijken, dan is een doorlopend systeem van groot belang. Net als de mogelijkheid om terug te kunnen kijken, want het kan enorm waardevol zijn om informatie over het kind van eerdere jaren op te halen.”

 

Overigens heeft niet iedereen zomaar toegang tot alle informatie. “Iedere gebruiker heeft een uniek wachtwoord en een uniek account, waardoor je kan bepalen wie wanneer toegang heeft tot bepaalde kindgegevens”, legt Evita Panhuijzen van Looqin uit. “Iedere gebruiker heeft een speciale rol, bijvoorbeeld die van beheerder. Die kan bepalen welke groepen er zijn en welke kinderen in die groepen zitten, maar niet zien wat er over die kinderen te melden valt en welke observaties zijn gedaan. Hetzelfde geldt voor een pedagogisch medewerker. Die kan alleen informatie zien als hij of zij aan een groep gekoppeld is. Informatie wordt op die manier binnen Looqin goed afgeschermd.”

 

Administratielast

 

Luisteren en meedenken

Als netwerkorganisatie komt Compasnul13 op veel locaties in Den Bosch. “Wat onze collega’s op de kindcentra met de kinderen doen, doen wij met onze kindcentra”, aldus Miranda. “Steeds vragen we wat mensen zelf kunnen en waar begeleiding nodig is. En dat is overal weer anders. Vanuit de inhoud brengen we praktijk en beleid dichterbij elkaar. Dat doen we door naar professionals van de verschillende locaties te luisteren, met hen mee te denken en te inspireren.”

 

Een trend die de adviseurs alle drie opmerken op de locaties is dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers steeds minder zomaar allerlei middelen inzetten en meteen vanuit ‘het ‘wat’ acteren. Hun handelen komt steeds meer voort uit ‘het waarom’- the why zoals beschreven in de Golden Circle, een denkmodel ontwikkeld door Simon Sinek. “Ze vragen zich af waarom ze de dingen doen die ze doen. En waarom dat wat ze doen goed is voor het kind”, aldus Miranda. “Ook voor die vragen is Looqin een mooi kindvolgsysteem waarin je antwoorden kunt terugvinden.”

 

 

 

 

Door Annelies van der Woude

 

Looqin Compasnul13