Looqin op het menu?

Ontwikkeling bij kinderen zien en herkennen

In april 2017 heeft het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland die aan de slag willen met de verbetering van hun pedagogisch aanbod een menukaart opgesteld van verschillende instrumenten.

De instrumenten die door het BKK zijn voorgedragen kunnen worden onderverdeeld in 3 soorten categorieën: instrumenten gericht op de ontwikkeling van het kind, op de omgeving & ervaringen van kinderen en instrumenten gericht op de randvoorwaarden. Het gaat om instrumenten die niet tot de verplichte inspectie behoren, maar die daar wel toe kunnen bijdragen. Ieder instrument wordt beoordeeld aan de hand van 5 criteria: wetenschappelijke aspecten, handvatten voor kwaliteitsverbetering, inzetbaarheid in kinderopvang, gebruiksgemak of drempel, totale kosten en mogelijkheid tot benchmarking.

De menukaart neemt kinderopvangorganisaties werk uit handen bij het kiezen van een goed instrument. BKK heeft het overzicht onder meer opgesteld, omdat verwacht wordt dat evaluatie van de geboden pedagogische kwaliteit in belang zal toenemen met de nieuwe wetgeving in zicht, waarbij de regeldruk zal moeten verminderen en er meer ruimte komt voor eigen keuzes. Om tot de menukaart te komen zijn honderden instrumenten beoordeeld, op basis van criteria als: biedt het handvatten voor kwaliteitsverbetering, wat zijn de kosten en is het eenvoudig in te zetten. De beoordelingscriteria zijn in overleg met het veld opgesteld.

Looqin KO komt na de ruwe selectie binnen deze top 15 op een sterke plaats naar voren. Daarmee weer een bevestiging dat welbevinden en betrokkenheid belangrijke pijlers zijn binnen het groeiproces van kinderen!