Looqin2u — Ik & de school

Zelfevaluatie voor de basisschool

Kinderen scoren zichzelf op welbevinden, veiligheidsbeleving, betrokkenheid en competentiebeleving.

Waarom willen wij kinderen bevragen?

Kinderen brengen heel wat dagen van hun jonge leven door op school. De zelfscreening Looqin2u geeft kinderen van de basisschool een stem in het proces van kwaliteitsevaluatie. Door kinderen te betrekken in dit proces maken we ze eigenaar van hun eigen leerproces.

Met Looqin2u bevraag je kinderen over hun welbevinden, veiligheidsbeleving, betrokkenheid en hun competentiebeleving. De manier waarop in de zelfscreening de beleving van kinderen in kaart wordt gebracht, is gebaseerd op procesgericht kindvolgsysteem Looqin PO.

Een basis voor reflectie, communicatie en actie

De zorgvuldige verzameling van gegevens over de beleving van kinderen is geen doel op zich. Vanuit de analyses kun je een beter

zicht krijgt op hoe kinderen de realiteit van de school ervaren. Een absolute verrijking ontstaat wanneer je van daaruit het gesprek met kinderen aangaat. Op basis van deze informatie is een leraar in staat om de leeromgeving af te stemmen op de (onderwijs)behoeften van kinderen.

Looqin2u is als module vrij beschikbaar binnen Looqin PO!