Vijf praktische tips – wat je aandacht geeft groeit

Uit het CEGO onderzoek (lees het artikel hier) volgden ook enkele praktische adviezen, bestemd voor de locaties waar het onderzoek afgenomen is. We delen ze hier met jou, wellicht kun je er wat mee!

  • Benut álle momenten!

Observatoren constateerden dat betrokkenheid en welbevinden aanzienlijk minder hoog waren tijdens het eten, tijdens wisselmomenten en tijdens het verschonen. Kinderen waren dan weinig actief, vaak aan het wachten en de handelingen van medewerkers waren soms wat routinematig, zonder echte aandacht voor de kinderen.

Er is een wereld van winst te behalen, wanneer je bewust betrokkenheid probeert te verhogen op deze momenten. Hoe beperk je al het wachten tot een minimum? Hoe is je interactie met kinderen tijdens het verschonen of omkleden? Heb je plezier samen? Praat je met elkaar? En daag je kinderen uit om te doen wat zij zelf kunnen? Bijvoorbeeld de tafel mee dekken, zelf brood smeren, elkaar helpen? En een mooie bijwerking: Aandacht voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen tijdens eten en verzorgmomenten, verhoogt jouw welbevinden en betrokkenheid ook aanzienlijk!

 

Ook uit het vrij spel is nog veel meer te halen. Kijk eens goed hoe kinderen spelen, zie je echte betrokkenheid? Waar en wanneer zie je die dan? Hoe rijk, uitdagend en gevarieerd is de  omgeving? Is er veel te onderzoeken en ontdekken? Maak je gebruik van loose parts of bijzondere materialen? Varieer je regelmatig? Volg je de interesses van kinderen en haak je daar op in? Voeg je materialen toe, haal je weg? Hoe stimulerend zijn je tussenkomsten? Hoe zet je aan tot actie, tot denken, tot samen doen? En wat zien kinderen als ze jou zien? Speel je regelmatig mee? Heb jij leuke ideeën om vrij spel te laten bruisen? Spel is de motor van ontwikkeling, door onze aanpak en begeleiding kunnen we die motor op volle toeren laten draaien!

 

  • Geleide activiteiten? Werk in kleine groepjes!

Met een grote groep werken lijkt organisatorisch gezien heel praktisch, maar het rendement in kleine groepjes is zoveel hoger. Jonge kinderen leren veel van en met elkaar. In kleine groepjes voelen kinderen zich gezien en jij kunt hen gemakkelijk betrekken en uitdagen, terwijl dat in de grote groep lang niet zo vanzelfsprekend is. Betrokkenheid is ook hier weer een fijne graadmeter om te weten hoe lang je met kinderen in die geleide activiteit kunt blijven werken. Dat geeft je direct feedback op het proces waar je samen in zit.

 

  • Ga nog meer naar buiten!

Hoe vaak zijn jullie buiten? En wat doen jullie daar? Vaak en veel naar buiten gaan heeft een heel positieve invloed op welbevinden en betrokkenheid van kinderen. Er valt buiten zoveel te doen en ontdekken. In alle jaargetijden, tijdens (bijna) alle weersomstandigheden. En bedenk: Er is geen slecht weer, alleen slechte kleding.

 

Veel naar buiten gaan wordt overigens ook enorm gewaardeerd door de ouders, bleek uit de afgenomen enquêtes.

 

  • Let op personeelsinzet bij breng- en haalmomenten!

De factoren ‘groepsgrootte’ en ‘het aantal volwassenen op de groep’ hadden een positieve invloed op welbevinden en betrokkenheid van de kinderen. Ook de ouders hebben daar vertrouwen in. Een belangrijk aandachtspunt blijft wel in een aantal situaties de personeelsbezetting bij breng- en haal momenten. Niet alleen voor het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen maar vooral ook voor de aandacht tijdens de overdracht. Welke keuzes kun je op dit onderdeel maken in jouw organisatie?

 

  • Communicatie met ouders: Tijd én kwaliteit!

Ouders bleken enorm tevreden over de opvang en dan vooral over de betrokken, enthousiaste en professionele medewerkers. Uit de afgenomen enquêtes bleek dat ouders de pedagogische expertise van medewerkers graag nog meer willen benutten. Er ligt een duidelijke behoefte om systematisch, periodiek en doelmatig over de ontwikkeling van hun kind te communiceren.

Daarvoor zijn gelukkig voldoende tools ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het oudergespreksformulier in Looqin waarbij de ontwikkeling van een kind vanuit alle ontwikkelingsdomeinen beschreven en besproken wordt.

Ouders bleken ook gevoelig voor spelfouten in de communicatie. Er waren kritische opmerkingen over een aantal gevallen van professionele communicatie (denk bijvoorbeeld aan schrijfstijl, spelling, lay-out van nieuwsbrieven). Dus niet alleen inhoudelijke kwaliteit maar ook zorgvuldigheid in taal zijn punten waar winst te behalen valt.