“Tegenwoordig vind ik een volgsysteem pas een waardevolle toevoeging als het breder kijkt dan alleen naar prestaties. Met Looqin PO heb ik de mogelijkheid om naast prestaties ook te kijken naar welbevinden, betrokkenheid en competenties van kinderen. Door deze vier factoren met elkaar te vergelijken kom ik tot waardevolle conclusies.”