Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan

Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan

Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan Je kunt je afvragen waarom je een individueel plan maakt als je met Looqin werkt. Looqin stelt immers de groep centraal, dus waarom een individueel plan? Zoals...
Verhogen Ouderbetrokkenheid

Verhogen Ouderbetrokkenheid

Verhogen Ouderbetrokkenheid Welbevinden en betrokkenheid, ook voor ouders Kiezen voor een procesgericht kindvolgsysteem als LOOQIN vraagt om een goede onderbouwing en legitimatie. Je kunt met je team volledig achter die keuze staan, het is van belang dat je je keuze...
Meest gestelde vragen…

Meest gestelde vragen…

Meest gestelde vragen… Wat is het verschil tussen LOOQIN en andere kindvolgsystemen? LOOQIN is een procesgericht kindvolgsysteem wat welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsdomeinen van je kinderen in beeld brengt. Waar sommige...
Looqin & VVE

Looqin & VVE

Looqin & VVE Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bedoelt men in Nederland de maatregelen die onderwijsachterstanden trachten te voorkomen dan wel verminderen bij de start van groep 3 in de basisschool. Gemeentebestuur en schoolbesturen hebben de...
Vijf praktische tips – wat je aandacht geeft groeit

Vijf praktische tips – wat je aandacht geeft groeit

Vijf praktische tips – wat je aandacht geeft groeit Uit het CEGO onderzoek (lees het artikel hier) volgden ook enkele praktische adviezen, bestemd voor de locaties waar het onderzoek afgenomen is. We delen ze hier met jou, wellicht kun je er wat mee! Benut ├ílle...