De VVE module in Looqin KO en Looqin PO

De VVE module in Looqin KO en Looqin PO

De VVE module in Looqin KO en Looqin PO   VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en heeft als doel om achterstanden te voorkomen dan wel verminderen bij kinderen tussen 2 en 6 jaar. De pedagogisch medewerkers en leraren stimuleren en volgen de ontwikkeling van...
De locatierapportage

De locatierapportage

De locatierapportage De Locatierapportage: het proces in beeld De locatierapportage is een relatief nieuw element binnen Looqin KO. Zoals we in Looqin gewend zijn, is dit onderdeel ontwikkeld in samenwerking met de praktijk. In dit geval hebben we opgetrokken met...
Vrijheid in keuze kindvolgsysteem kleuters

Vrijheid in keuze kindvolgsysteem kleuters

Vrijheid in keuze kindvolgsysteem voor kleuters! Al enige tijd was er onduidelijkheid in onderwijsland. Scholen zouden volgens het nieuwe voorstel (per 1 augustus 2022) kleuters niet meer op een schoolse manier mogen toetsen. Daarnaast gingen er geruchten rondom het...
Kansen en oplossingen voor kindcentra

Kansen en oplossingen voor kindcentra

Kansen en oplossingen voor kindcentra dankzij integraal kindvolgsysteem Looqin   Kindcentra in Den Bosch lopen voorop als het gaat om de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. Daarbij staat een holistische kijk op de ontwikkeling van het kind steeds...
Grip op Competenties Jonge Kind

Grip op Competenties Jonge Kind

Grip op competenties Jonge Kind Ontwikkeling bij jonge kinderen zien en waarderen Het geeft je écht de handvatten om aan de slag te gaan met onwikkeling in de brede zin. Pedagogisch medewerkers willen het beste voor de kinderen. Niet alleen dat ze zich lekker in...