Een tien voor rekenen, maar niks geleerd

Een tien voor rekenen, maar niks geleerd

Een tien voor rekenen, maar niks geleerd Kunnen kinderen goed scoren op toetsen, maar toch niks geleerd hebben? Ja! De prestaties van een kind zijn namelijk altijd de uitkomst of het gevolg van het proces. Je kunt prestaties van een kind niet juist interpreteren, als...
De VVE module in Looqin KO en Looqin PO

De VVE module in Looqin KO en Looqin PO

De VVE module in Looqin KO en Looqin PO   VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en heeft als doel om achterstanden te voorkomen dan wel verminderen bij kinderen tussen 2 en 6 jaar. De pedagogisch medewerkers en leraren stimuleren en volgen de ontwikkeling van...
Looqin en het Nationaal Programma Onderwijs

Looqin en het Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het gaat hierbij om de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen, het inhalen van vertraging of moeilijkheden én ondersteuning...
Vrijheid in keuze kindvolgsysteem kleuters

Vrijheid in keuze kindvolgsysteem kleuters

Vrijheid in keuze kindvolgsysteem voor kleuters! Al enige tijd was er onduidelijkheid in onderwijsland. Scholen zouden volgens het nieuwe voorstel (per 1 augustus 2022) kleuters niet meer op een schoolse manier mogen toetsen. Daarnaast gingen er geruchten rondom het...
Kansen en oplossingen voor kindcentra

Kansen en oplossingen voor kindcentra

Kansen en oplossingen voor kindcentra dankzij integraal kindvolgsysteem Looqin   Kindcentra in Den Bosch lopen voorop als het gaat om de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. Daarbij staat een holistische kijk op de ontwikkeling van het kind steeds...