Meest gestelde vragen…

Meest gestelde vragen…

Meest gestelde vragen… Wat is het verschil tussen LOOQIN en andere kindvolgsystemen? LOOQIN is een procesgericht kindvolgsysteem wat welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsdomeinen van je kinderen in beeld brengt. Waar sommige...
Vraag het de kinderen!

Vraag het de kinderen!

Vraag het de kinderen! Looqin2u – beschikbaar voor gebruikers van Looqin PO Wie kan er beter antwoord geven op hoe kinderen het maken in jouw organisatie, dan kinderen zelf? Hoe fijn is het voor kinderen om serieus genomen te worden en een stem te krijgen in het...
Procesgericht werken aan kwaliteit

Procesgericht werken aan kwaliteit

Procesgericht werken aan kwaliteit Procesgericht werken aan kwaliteit Twee recente onderzoeken, uitgevoerd door CEGO KU Leuven in 2015-2017 laten een positief effect zien van procesgericht werken en de inzet van interventies op de beleving (welbevinden en...
Looqin2u – Ik & de school

Looqin2u – Ik & de school

Looqin2u — Ik & de school Zelfevaluatie voor de basisschool Kinderen scoren zichzelf op welbevinden, veiligheidsbeleving, betrokkenheid en competentiebeleving. Waarom willen wij kinderen bevragen? Kinderen brengen heel wat dagen van hun jonge leven door op school....